Kullanım Koşulları

Bu sayfa, www.okulkupu.com (“OKULKÜPÜ”) web sitesinde bir hesap açmanız ile birlikte sizin için geçerli olacak “Kullanım Koşulları”’nın şartlarını belirlemektedir. Lütfen kullanım koşullarını onaylamadan önce bu sayfayı dikkatlice okuyun ve tam olarak anladığınızdan emin olun.

OKULKÜPÜ’nü ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Kullanım Koşulları" içerisinde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. OKULKÜPÜ’ne kayıt yaptırmakla veya OKULKÜPÜ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu "Kullanım Koşulları" içerisinde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 1. OKULKÜPÜ hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) OKULKÜPÜ markasının tescil sahipleri olup, sunulan servislerin yazılım, tasarım, metin, görsel ve sair telif hakları tamamen OKULKÜPÜ’ne aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir.
 2. OKULKÜPÜ, web sitesi’nin kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, sitenin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, yapılacak işlemlere ilişkin sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve web sitesi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. OKULKÜPÜ’nün bu yetkisini peşinen kabul etmektesiniz.
 3. OKULKÜPÜ web sitesinin sizin tarafınızdan kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini size aittir. OKULKÜPÜ web sitesini kullanmanızdan dolayı size ait yazılım ve/veya donanımlarınıza gelebilecek zararlardan OKULKÜPÜ sorumlu değildir.
 4. OKULKÜPÜ web sitesi, ilköğretim öğrencileri için deneme sınavları hizmeti sunan elektronik bir ortamdır. OKULKÜPÜ’nün amacı, ilköğretim öğrencilerinin deneme sınavları yoluyla sınavlarına hazırlanmalarını kolaylaştırmaktan ibarettir.
 5. OKULKÜPÜ web sitesinde, sadece OKULKÜPÜ için hazırlanmış olan deneme sınavları bulunmaktadır. Bu deneme sınavlarının ilgili öğretim kurumlarının kriterlerini karşılayacağı veya müfredata tam uyumlu olacağı garanti edilmez.
 6. OKULKÜPÜ web sitesine üye olurken girilen bilgilerin yanlış olması sebebiyle oluşabilecek hatalardan OKULKÜPÜ sorumlu değildir.
 7. OKULKÜPÜ web sitesine giriş için aktif bir e-posta adresi ve kullanıcı şifresi gereklidir. Bu e-posta adresinin ve kullanıcı şifresinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu size aittir. Gerekli gördüğünüz durumlarda OKULKÜPÜ web sitesi üzerinden şifrenizi değiştiriniz.
 8. OKULKÜPÜ web sitesine, sizin adınıza girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğinizi, yetkiniz dışında bulunan veya yerine getirme gücünüz olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğinizi, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağınızı ve yaptığınız her işlemde dürüst, iyi niyetli, tedbirli ve basiretli bir şekilde davranacağınızı, OKULKÜPÜ’nün ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğinizi, web sitesi üzerinden talep ettiğiniz tüm hizmetlerin şartlarını yerine getireceğinizi, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağınızı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.
 9. OKULKÜPÜ web sitesini kullanmanız sırasında, sistemle ve sisteme dahil diğer kullanıcı ve kurumlarla ilgili olarak edindiğiniz bilgileri gizli tutmayı ve amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.
 10. OKULKÜPÜ’nün sorumluluğu, kullanıcılara ilköğretim okullarında okutulan derslerden uygun gördüklerine ilişkin deneme sınavlarının elektronik ortamda sağlanması ile sınırlıdır. OKULKÜPÜ almış olduğunuz hizmet sonucunda sınavlarda başarılı olacağınızı taahhüt etmez.
 11. OKULKÜPÜ, önceden bir bildirime veya sizin izninize ihtiyaç duymaksızın, web sitesi’nin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir, sizden ek bilgi ve belgeler talep edebilir, web sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya web sitesi’nin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları veya zorunlu sebeplerden dolayı da OKULKÜPÜ mesul tutulamaz. OKULKÜPÜ, mücbir sebeplerden (deprem, sel, yangın, doğal afetler gibi) dolayı web sitesi’ne erişimin kısmen ya da tamamen kaybolmasından da sorumlu tutulamaz.
 12. OKULKÜPÜ, bilgilendirme, pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde size yönelik duyurular yapabilir ve bu amaçla e-postalar gönderebilir. OKULKÜPÜ’ne üye olmakla bu gönderime muvafakat etmektesiniz.
 13. OKULKÜPÜ web sitesinde yer alan sınav soruları, ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları OKULKÜPÜ’ne aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.
 14. OKULKÜPÜ, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale, reklam, bilgi ve benzeri hususlara web sitesinde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. OKULKÜPÜ, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kullanıcı bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla OKULKÜPÜ’nden bir talepte bulunamaz. Web sitemizde herhangibir şekilde yer almaları veya web sitemizden onlara "link" sağlanması, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, görüşlerine katıldığımız, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara her hangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan açıkça verilmeyen hiç bir taahhüt OKULKÜPÜ için bağlayıcı olmayacaktır.