Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Otomobiller çevre kirliliğine sebep oluyor.

2 Eylül 1965 yılında dünyaya geldi.

Yüzlerce yarış otomobili bu yarışa katıldı.

Yerden aldığı taşı köpeğe fırlattı.

1

Meyve bahçeleriyle bu geniş dolu vadide çocukluğumuzu yaşadık.”

Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için “dolu” sözcüğü hangi sözcükten önce kullanılmalıdır?

2

“Hukukçu avukat ve inşaatçı müteahhit komşularımızla çay içiyorduk.” cümlesinde yer alan aşağıdaki sözcüklerin hangileri gereksizdir?

çay – komşularımız

müteahhit – içiyorduk

avukat – ve

hukukçu – inşaatçı

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” çıkarıldığında, cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?

4

“Kadın, sabah erkenden, saat 07.00’da temizlik için karşı apartmana gitmiş.”

Bu cümlede yer alan aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi gereksizdir?

sabah erkenden

temizlik için

karşı apartmana

apartmana gitmiş

5

Ne zaman dara düşsem ona koşar, yardım isterim.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu cümledeki anlatım bozukluğu vardır?

Mustafa’ya gittim; ama evde bulamadım.

Başarısını takdir ediyor; kendine de pay çıkarıyordu.

Ne sen beni unut, ne de ben seni.

Buraların insanı halindir, kolay değişmez.

6

“Özgü” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda kullanılmıştır?

İleride çocuklara özgü bir bahçe vardır.

Resmi görevlilere özgü bir tavırla konuşuyor.

Büyük  ödülü özgü bir eserle kazandı.

Arpa, ülkemize özgü bir ürün sayılmaz.

7

O, arkadaşını ikna etmek için birçok sözler söylüyor; arkadaşı ise sözlerini kuşkuyla karşılıyordu.

Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

“kuşkuyla” sözcüğü “endişeyle” ile değiştirirerek.

“birçok” sözcüğü cümleden çıkarılarak.

“sözler” sözcüğündeki çoğul ekini atarak.

(;) yerine (...) koyarak.

8

Aşağıdakilerden hangisi anlatımda duruluğu verir?

Anlatımın özetlenerek verilmesi

Anlatımda gereksiz sözcüklere yer verilmemesi

Anlatanın dilin kurallarına uyması

Duygu ve düşüncelerin ayrıntılarıyla anlatımı

9

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uygun olur?

ise – ve

için – de

iken – kadar

iken – ile

10