Asitlerin bazlarla reaksiyonundan tuz ve su oluşur.

Bu olaya ne ad verilir?

Nötrleşme

Sentez

Hidroliz

Yanma

1

NaOH maddesinin sulu çözeltisi için;

 1. Bol miktarda OH- iyonu bulundurur.
 2. Acıdır ve ele kayganlık hissi verir.
 3. Asitlerle tuz ve su oluşturur.
 4. Elektrik akımını iletmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

2

Asitler ve bazlar için;

 1. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
 2. Tuzlar, nötürleşme tepkimesi sonucu oluşur.
 3. Bazların ph değerleri 7'den büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

3

Asitler ile karıştırıldığında asitlerin elektrik akımın iletme dışındaki bütün özelliklerini yok eden madde aşağıdakilerden hangisidir?

Ayıraçlar

Tuzlar

Bazlar

Çözeltiler

4
 1. Kola
 2. Sıvı sabun
 3. Sirke
 4. NH3 ün sulu çözeltisi

yukarıdakilerden hangileri mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir?

Yalnız I

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

5
 1. NaOH + HNO
 2. Zn + HCI  →
 3. CH3COOH + KOH  →

tepkimelerinden hangilerinde tuz oluşur?

Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

6

Yukarıda verilen tepkime ile ilgili olarak;

 1. Y maddesi iyonik bağlı bileşiktir.
 2. Nötrleşme tepkimesidir.
 3. X maddesinin pH değeri 7 den küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III

7
 • Suda çözündüğünde ortama H+ iyonu veren maddelere X denir.
 • Asit ile bazın nötürleşme tepkimesi ürününe Z denir.
 • Bir sulu çözeltide (OH-) iyonu sayısını artıran maddelere Y denir.

yukarıda tanımları verilen X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

  X Y Z
I Asit Baz Tuz
II Tuz Baz Asit
III Baz Tuz Asit
IV Baz Asit Tuz

 

I

II

III

IV

8

X: Yakıcı özelliğe sahiptir.

Y : Tadları acıdır.

Z : pH = 7 dir.

Yukarıda X, Y ve Z maddeleri hakkında bazı özellikler verilmiştir.

Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

X: Amonyak Y: Tuz Z: Limon

 

X: Tuz Y: Sirke Z: Limon

 

X: Limon Y: Amonyak Z: Tuz

 

X: Sabun Y: Sirke Z: Aseton

 

9
 1. Sulu çözeltilerin elektrik akımını iletmesi
 2. Suda %100 e yakın iyonlaşabilmeleri
 3. Bütün metallerle tuz oluşturabilmeleri

özelliklerinden hangileri kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar için ortaktır?

Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

10