Merkez açısı x-20° olan bir çemberin majör yayının ölçüsü 4x+80° dir.

Buna göre, bu çemberin minör yayının ölçüsü kaç derecedir?

40

80

220

320

1

Aşağıda çember ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Çember, sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalardan oluşur.

Çemberin dışından geçen ve çembere bir noktada değen doğruya çemberin teğeti denir.

Çemberin merkezinden geçecek şekilde bir doğru çizildiğinde, çemberin içinde kalan doğru parçası en uzun kiriştir.

Çap, yarıçapın yarısı kadardır.

2

 

Şekildeki O merkezli çemberde;

ise

kaç derecedir?

82

83

84

92

3

 

Yukarıdaki O merkezli çemberle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?

I, II

II, III

II, IV

III, IV

4

Uzunluğu 30 cm olan bir tel uçlarından birleştirilerek bir çember oluşturuluyor.

Bu çemberin çapı kaç cm dir?

6

8

10

12

5

Şekilde [AC] , [AB] ve [BC] çaplı yarım daireler çizilmiştir.

|AC|=2|AB|=2|BC|=12 cm olduğuna göre, taralı alanın çevresi kaç cm dir?

36

48

54

74

6

Şekilde A merkezli çeyrek dairede ABCD dikdörtgendir.

|AD|  =|DE| = 4cm

|AB| = 7 cm ise taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?

8

16

18

20

7

6 cm uzunluğundaki bir yelkovan 2 saatte kaç cm yol alır?

36

42

64

72

8

Alanı 432 cm2 olan daire şeklindeki sacın merkez açısı 60° olan dilimi kesilerek çıkartılıyor.

Geriye kalan parçanın alanı kaç cm2dir?

360

312

286

245

9

B merkezli çeyrek dairenin içine ABC dik üçgeni çizilmiştir.

|AB| = 4 br olduğuna göre;

taralı alan kaç br2 dir?

2

4

6

8

10