Şekildeki el matkabı hangi basit makinelerin birleşiminden oluşmuştur?

Kaldıraç ve vida

Çıkrık ve vida

Kaldıraç ve çıkrık

Palanga ve vida

1

Şekildeki vidanın tahta içerisinde ilerleyebilmesi için vidayı ok yönünde çevirmemiz gerekir.

Buna göre K ve L dişlilerinin hangi yönde döndürülmesi gerekir?

K : I

L : +

K : II

L : +

K : I

L : -

K : II

L : -

2

Bir öğrenci 4 tane kitabı şekildeki gibi üst üste koyarak bu kitapların üzerine tahta kalas yerleştiriyor. Daha sonra arabaya dinamometre bağlayarak arabayı tahta kalasın üzerinden çekmeye çalışıyor. Bu deneyi kitaplardan birer tane çekerek üç defa tekrarlıyor.

Bu deneye öğrenci hangi sonuca ulaşır?

Dinamometrenin gösterdiği değer artar.

Eğik düzlemin yüksekliği azalırsa uygulanacak kuvvet azalır.

Eğik düzlemin yüksekliği azalırsa araba daha çok yol alır.

Eğik düzlemin yüksekliği azalırsa araba hafifler.

3

Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği sistemde 20 N luk yükü dengede tutabilmek için F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor.                

Buna göre  oranı kaçtır?

 

1

2

4

Aşağıda verilen basit makinelerden hangisinde yük ve destek noktası iki ayrı uçta kuvvet ise ortadadır?

Terzi makası

Soba maşası

Pense

Eşit kollu terazi

5

Bir bisikletin pedal dişlisinde 24, arka tekerin dişlisinde ise 6 diş bulunmaktadır.

Tekerin iki tam dönme yapabilmesi için pedalın kaç derece döndürülmesi gerekir?

360

180

90

45

6

İki makaradan oluşan şekildeki sistemde, makara ağırlıkları 40N'dur. Sürtünmeler önemsizdir.

Bu sistemde 160N'luk yük kaç N'luk kuvvet ile dengelenir?

100

200

50

300

7

Dengede olan şekildeki düzenekte makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir. Cisimlerin ağırlıkları G1 ve G2 olduğuna göre;

 oranı kaçtır?

2

3

8

Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemlerde özdeş P  yükleri K, L, M noktalarına kadar çekilerek çıkarılmaktadır.

Buna göre yerçekimine karşı yapılan işler WI, WII, WIII arasında nasıl bir ilişki vardır?

WI= WIII < WII

WI = WII = WIII

WI < WII < WIII

WI < WII = WIII

9

Şekildeki gibi hareketsiz tutulan düzenekte K ve L cisimlerinin kütleleri 2m dir.

İp serbest bırakıldığında L'nin hareketi için ne söylenebilir?

(Makaraların ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir.)

Yukarı doğru gider, aldığı yol K'ninkine eşittir.

Yukarı doğru gider, aldığı yol K'ninkinden büyüktür.

Aşağı doğru gider, aldığı yol K'ninkinden büyüktür.

Hareketsiz kalır.

10