Hücrede protein sentezi hangi iki organelin beraber çalışmasıyla gerçekleşir?

Ribozom - Lizozom

Ribozom - Çekirdek

Mitokondri - Endoplazmik Retikulum

Golgi - Ribozom

1

Bir hücrenin bitki hücresi olduğunu yapısında aşağıdakilerden hangisinin olması kanıtlar?

Protein sentezlemesi

Selüloz bulundurması

Hücre zarının olması

Enzim kullanılması

2

Hücre zarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Yağ ve protein moleküllerinden yapılması

Seçici geçirgen olması

Hücreye şekil vermesi

İnce ve saydam olması

3

Yukarıdaki şemada I ve II ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

I : Döllenme

II: Birleşme

I : Birleşme 

II: Döllenme

I : Döllenme

II: Gelişme

I : Olgunlaşma

II: Gelişme

4

Aşağıdakilerden hangisi gamettir?

Yumurtalık

Sperm

Zigot

Embriyo

5
  • Dişi; yumurta hücresini suya bırakır.
  • Erkek; spermlerini yumurta üzerine bırakır.

         bu olay balık yumurtlaması olarak adlandırılır buna “dış döllenme” denir.

Buna göre, aşağıdaki canlıların hangisinde dış döllenme gözlenmez?

Kurbağa

Hamsi

Yunus

Alabalık

6

Aşağıdaki bitkilerden hangisi hem çiçekli hem otsu gövdelidir?

Eğreltiotu

Elma ağacı

Papatya

Erik ağacı

7

Yukarıdaki şekilde bitkilerde üreme organı olan çiçek ve kısımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I   :Çanak yaprak

II  :Dişi organ

III :Yumurtalık

IV  :Taç yaprak

I   :Taç yaprak

II  :Erkek organ

III :Yumurtalık

IV  :Çanak yaprak

I   :Taç yaprak

II  :Erkek organ

III :Yumurtalık

IV  :Çanak yaprak

I   :Çanak yaprak

II  :Dişi organ

III :Erkek organ

IV  :Yumurtalık

8

Yandaki şekilde görüldüğü gibi sucul bitki ile bir deney yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu deneyin sonuçlarından olamaz?

 

Deney tüpündeki su azalır.

Deney tüpünde biriken gaz oksijendir.

Güneş ışığı olmazsa bu deney gerçekleşmez.

Bitki fotosentez ve solunumu birlikte yapmaktadır.

9
  1. Sporla çoğalma
  2. İletim demeti bulundurma
  3. Tohum oluşturma

Yukarıdakilerden hangileri bütün çiçeksiz bitkiler için ortaktır?

Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

10