Aşağıdakilerden hangisi tarihi eser değildir?

Aspendos
Pamukkale
Sultanahmet camii
Alanya kalesi
1

Atatürk'e göre bir arada yaşayan, aynı vatana sahip çıkan aralarında dil,kültür ve duygu birliği bulunaninsanlar topluluğuna ne ad verilir?

Vatandaşlar
Millet
Halk
Zümre
2

Aşağıdakilerden hangisi soyadı kanununun kabul edilme nedenlerinden değildir?

İnsanların doğum yeri,baba adı gibi lakaplarla anılmasındaki belirsizliklerin önlenmesi.
Uygar devletlere uyum sağlamak için.
İsim benzerliklerinden çıkan karşıklıkların engellenmesi.
Toplum içinde ayrıcalık ifade eden ağa,paşa efendi gibi kavramların kaldırılmasını sağlamak.
3

Aşağıdakilerden hangisimedeni kanunun kadınlara tanıdığı haklardan biri değildir?

Aile hukukunda kadın erkek eşitliğinin sağlanması
Seçme ve seçilme hakkının kadına da verilmesi
Mirasta kadının da erkekle eşit miktarda pay alması
Resmi nikah ve tek eşle evlilik yasası
4

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşam alanında yapılan inkılaplardan değildir?

Belirli bir standartı olmayan ağırlık ve uzunluk ölçülerinin yerine kilo ve metre birimlerinin kabulü
Uluslarası saat sistemini kabulü
Hicri ve rumi takvimin kaldırılıp miladi takvimin kabulü
Yeni Türk harflerinin kabulü
5

Aşağıdakilerden hangisi bankacılık alanındaki gelişmelerdir?

Atatürk orman çiftliğinin kurulması
Türkiye kömür kurumunun açılması
İş bankasının açılması
Sivas-samsun demir yolunun açılması
6

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?

Devletçilik
Milliyetçilik
Cumhuriyetçilik
Akılcılık
7

Aşağıdakilerden hangisi ata sporlarımızdan biri değildir

Cirit

Güreş

Okçuluk

Kayak

8

Saraylar – köşkler – kasırlar – yalılar – konaklar – surlar – kaleler – dinsel yapılar (cami – kilise)

Yukarıdaki tarihi yapıtların hepsinden, aşağıdaki illerimizden hangisinde bulunur?

Ankara

İstanbul

İzmir

Kayseri

9

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Türk devletlerine başkentlik yapmamıştır?

Ankara

İstanbul 

Erzurum

Edirne

10