Aşağıdakilerden hangisi tarihi eser değildir?

Alanya kalesi
Sultanahmet camii
Pamukkale
Aspendos
1

Atatürk'e göre bir arada yaşayan, aynı vatana sahip çıkan aralarında dil,kültür ve duygu birliği bulunaninsanlar topluluğuna ne ad verilir?

Zümre
Halk
Millet
Vatandaşlar
2

Aşağıdakilerden hangisi soyadı kanununun kabul edilme nedenlerinden değildir?

Toplum içinde ayrıcalık ifade eden ağa,paşa efendi gibi kavramların kaldırılmasını sağlamak.
İsim benzerliklerinden çıkan karşıklıkların engellenmesi.
Uygar devletlere uyum sağlamak için.
İnsanların doğum yeri,baba adı gibi lakaplarla anılmasındaki belirsizliklerin önlenmesi.
3

Aşağıdakilerden hangisimedeni kanunun kadınlara tanıdığı haklardan biri değildir?

Resmi nikah ve tek eşle evlilik yasası
Mirasta kadının da erkekle eşit miktarda pay alması
Seçme ve seçilme hakkının kadına da verilmesi
Aile hukukunda kadın erkek eşitliğinin sağlanması
4

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşam alanında yapılan inkılaplardan değildir?

Yeni Türk harflerinin kabulü
Hicri ve rumi takvimin kaldırılıp miladi takvimin kabulü
Uluslarası saat sistemini kabulü
Belirli bir standartı olmayan ağırlık ve uzunluk ölçülerinin yerine kilo ve metre birimlerinin kabulü
5

Aşağıdakilerden hangisi bankacılık alanındaki gelişmelerdir?

Sivas-samsun demir yolunun açılması
İş bankasının açılması
Türkiye kömür kurumunun açılması
Atatürk orman çiftliğinin kurulması
6

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?

Devletçilik
Milliyetçilik
Cumhuriyetçilik
Akılcılık
7

Aşağıdakilerden hangisi ata sporlarımızdan biri değildir

Cirit

Güreş

Okçuluk

Kayak

8

Saraylar – köşkler – kasırlar – yalılar – konaklar – surlar – kaleler – dinsel yapılar (cami – kilise)

Yukarıdaki tarihi yapıtların hepsinden, aşağıdaki illerimizden hangisinde bulunur?

Ankara

İstanbul

İzmir

Kayseri

9

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Türk devletlerine başkentlik yapmamıştır?

Ankara

İstanbul 

Erzurum

Edirne

10