Yukarıda açıölçer üzerinde gösterilen  açısı kaç derecedir?

40°

50°

60°

120°

1

Aşağıda verilen seçeneklerin hangisi yanlıştır?

Ölçüsü 90° olan açılara dik açı denir.

Ölçüsü 0° ile 180° arasında olan açılara geniş açı denir.

Ölçüsü 90° den küçük olan açılara dar açı denir.

Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara geniş açı denir.

2

 

Yukarıdaki karesel zeminde verilmiş olan DEF açısı ABC açısından 25° büyük olduğuna göre DEF açısı kaç derecedir?

115°

120°

125°

130°

3

Ölçüleri doğal sayı olan en büyük dar açı ile en küçük geniş açının arasındaki fark kaç derecedir?

178°

180°

4

Yukarıdaki saatin akrep ve yelkovanını birer doğru parçası olarak kabul edersek aşağıdaki saatlerin hangisinde akrep ve yelkovanın arasındaki açı dar açı olmaz?

12:10

3:00

9:55

6:20

5

 

Yukarıdaki kareli zeminde bir kolu [TZ ışını olacak şekilde bir açı oluşturmak istersek açının diğer kolu hangi noktadan geçerse T açısı dik açı olur?

K

L

M

N

6

 

Yukarıdaki kareli zeminde yer alan çokgenin iç açılarından kaç tanesi dar açıdır?

2

3

4

5

7

 

Yukarıdaki kareli zemin üzerindeki çokgenin iç açılarından kaç tanesi geniş açıdır?

5

4

3

2

8

 

Aşağıdaki hangi seçenekte verilen açılar eşit ölçüdedir?

BAC açısı ve DFE açısı

KGH açısı ve NLM açısı

DEF açısı ve HKG açısı

RPS açısı ve BAC açısı

9

 

Yukarıdaki açılardan hangisinin ölçüsü 25° arttırılırsa dik açı elde edilir?

ABC açısı

DEF açısı

GHI açısı

KLM açısı

10