Bakterilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Baterilerin hepsi yararlıdır.

Bakterilerin hepsi zararlıdır.

Her ortamda yaşarlar.

Amip, terliksi hayvan birer bakteri çeşitidir.

1

Yukarıdaki mantar ne tür bir mantardır?

Şapkalı mantar

Parazit mantarı

Küf mantarı

Maya mantarı

2

Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar sınıfına girmez?

Süngerler

Solucanlar

Yumuşakçalar

Sürüngenler

3

Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlar sınıfındadır?

Süngerler

Balıklar

Eklembacaklılar

Derisi dikenliler

4

Aşağıdakilerden hangisi balık değildir?

Köpekbalığı

Yunus

Sardalye

Orkinos

5

Sadece memeli hayvanlar doğurarak çoğalırlar.

Doğru

Yanlış

6
  • Bitkilerin toprağa tutunmasını sağlar.
  • Topraktan su ve mineralleri alarak gövde ve yapraklara iletir.

Yukarıda bitkinin belirli bir bölümüne ait açıklamalar verilmiştir.

Açıklaması yapılan bitki kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

Gövde

Yaprak

Çiçek

Kök

7

Bitkinin üreme organı olup tohum ve meyvenin oluştuğu bitki kısmı kaç numara ile gösterilmiştir?

I

II

III

IV

8

Hasta hayvanları tedavi etmekte görevliyim.

Yukarıda mesleğini tanıtan kişi ne iş yapmaktadır?

Doktor

Mühendis

Veteriner Hekim

Sağlık memuru

9

Çiçek kısmının özelliği

       K – Güzel görünümlü ve kokulu kısmıdır.

       L  – Çiçeğin tam ortasındadır ve sürahiye benzer.

       M – Baş kısmında polenler vardır ve çok sayıda bulunur.

       N – Yeşil renklidir. Çiçeği korur.

 

Yukarıda harflerle belirtilen çiçek kısımlarının özellikleri ve çiçek kısmı eşleştirildiğinde hangi harf boşta kalır?

K

L

M

N

10