Yukarıdaki resimlerde yer alan kahramanlar sırasıyla aşağıdaki kültür ögelerinin hangilerine aittir?   

Fıkra – Masal – Gölge Oyunu

Fıkra – gölge oyunu – masal

Masal – Gölge oyunu – fıkra

Masal – fıkra – gölge oyunu

1

Yukarıdakiler aynı anda yapılan düğün törenlerinden alınmış iki farklı resimdir.

Ülkemizin değişik yörelerinde yapılan düğünlerde değişik oyunlar oynanması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Kültürel yozlaşma

Kültürel benzerlik

Kültürel çeşitlilik

Kültürel değerler

2

"Aile bireyleri arasında ................. bağı vardır."

Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

ekonomik

kan

dostluk

arkadaşlık

3

Sözlü tarih çalışması için başvurabileceğimiz ilk kaynak aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Uzak akrabalar

Nüfus müdürlüğü

Ailenin en büyüklükleri

Komşular

4

Sözlü tarih çalışması yaparken aşağıdaki araçlardan hangisine ihtiyaç duyarız?

Televizyon

Tarih kitapları

Tarih uzmanı

Ses kayıt cihazı

5

1. Dünya Savaşı sona ermiş, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştı. Hemen ardından Kurtuluş Savaşı başlamıştı. Osmanlı ordusu düşmanla mücadele edecek durumda değildi.

Osmanlı Devleti'nin ordusu neden düşmana karşı koyacak durumda değildi?

Silahlarına el konulmuştu.

Ordunun komutanı yoktu.

Ordu çok yorgundu.

Ordunun silah alacak parası yoktu.

6

Asırlarca Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde Türklerle iç içe dostça yaşayan Ermeni ve Rum azınlıkları Kurtuluş Savaşı'nda Türklere karşı nasıl davranmışlardır?

Türklere para yardımı yapmışlardır.

Türklerin kurtuluş mücadelesine yardım etmişlerdir.

Tarafsız kalmışlardır.

Türklerin aleyhine çalışarak onlara hıyanetlik etmişlerdir.

7

Türklerin kurduğu son iki devlet hangi seçenekte verilmiştir?

Selçuklu – Osmanlı

Türkiye Cumhuriyeti – Osmanlı

Türkiye Cumhuriyeti – Selçuklu

Türkiye Cumhuriyeti – Karahanlı

8

Kurtuluş Savaşı'nda, karşısındaki düşmandan her bakımdan zayıf olan Türk ordusu tek bir şeyde üstündü o da ...................

Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

Silah teknolojisi

Asker sayısı

Zafer inancı

Donanma

9

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve sona erdiren anlaşmalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Lozan – Mudanya 

Mondros – Ankara

Lozan – Ankara

Mondros – Mudanya

10