Aşağıdakilerden hangisi insanların farklılıklarından biri değildir?

Yaşama biçimleri.

Renkleri ve dilleri.

İnsan olmaları.

Zevkleri.

1

SERAP: Farklı yeteneklerimizin olması işlerin yürütülmesinde çok yardımcı olur.

SERKAN: Farklı kültürler ,insanlar arasındaki yaşama şekillerinin güzelliklerini görmemizi sağlar.

FURKAN: Bütün insanların boyları,renkleri,dış görünüşleri aynı olsaydı çok sıkıcı olurdu.

NİMET: Farklı düşünce ve kültüre sahip insanlar olmasaydı ,sorunlar daha az olurdu.

 

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi, farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu ifade etmemiştir?

SERAP

SERKAN

FURKAN

NİMET

2

Kanunlarla belirlenen emir ve yasakların bütün insanlar için aynı olmasına  ................ diyoruz.

 

Yukarıdaki boşluğa hangi seçenekteki tanım yazılabilir?

Doğruluk

Eşitlik

Hoşgörü

Eğitim

3

Aşağıdaki bilgilerden hangisi eşitlikle ilgili değildir ?

Haklarımızı kullanırken haksızlığa uğramamaktır.

Yasaların herkese aynı biçimde uygulanmasıdır.

Kurallar ve yasalar sayesinde ,insanlar arasında eşitlik sağlanır.

Doğum günümüze çalışkan arkadaşlarımızı  çağırmalıyız.

4

Anayasamızın kaçıncı maddesi eşitlik ilkesinden bahseder?

5.

10.

12.

15.

5

 

  Mehmet , adaletli bir insan olmak istiyor.Aşağıda söylediklerinden hangisi adaletli olduğunu ispatlamaz?

 

 

 

Hakkın ve haklının yanında olacağım.

Beni sevenlere,tanıdıklarıma daha adil davranacağım.

İnsanlara yardım edeceğim,haksızlık yapmayacağım.

İnsanlar arasında ayrım yapmayacağım.

6

Aşağıdakilerden hangisi adalet kavramıyla ilgili değildir?

Her hak sahibine, hakkını vermektir.

Haklının hakkını alması ,haksızın cezalandırılmasıdır.

Çalışan insanlar dinlenmeyi hak ederler.

Adalet, bütün insanlara adil davranmaktır.

7

Bir baba, erkek çocuklarını okula gönderip kız çocuklarını okula göndermezse hangi kavramı ihlal etmiş olur?

Eşitlik

Adalet

Farklılık

Hoşgörü

8

Hangi öğrencinin söylediği söz yanlıştır?

AYNUR:Arkadaşlarımın farklı düşüncelere sahip olması hoşuma gidiyor.

BEREN:Farklı inançlara saygı duyuyorum.

DİYAR:Farklı ten rengine sahip arkadaşlarımda benimle aynı haklara sahipler.

CEREN:Bizim gibi düşünmeyenlere selam bile vermemeliyiz.

AYNUR

BEREN

DİYAR

CEREN

9

İnsanlar haksızlığa uğradığında,kendimizi onun yerine koyar ve düşünürüz.Yaptığımız bu davranışın adı hangi seçenekte verilmiştir?

Hoşgörü

Dostluk

Empati

Eşitlik

10