Aşağıdakilerden hangisinin hiç açısı yoktur?

1

Yukarıdaki şekilde numaralandırılmış açılardan hangisi geniş açıya örnektir?

3

2

1

2

Yukarıdaki harf üzerindeki numaralı açının türü nedir?

doğru açı

geniş açı

dar açı

3

Aşağıdaki harflerden hangisinde numaralandırılmış açı dar açı değildir?

4

Yukarıdaki saatin kolları arasında oluşan açı için hangisi doğrudur?

Geniş açıdır.

Dar açıdan küçüktür.

Dik açıdır.

5

Aşağıdaki harflerden hangisinde açı yoktur?

S

Y

Z

6

Aşağıdaki şekillerden hangisinin tüm açıları diktir?

7

Yukarıdaki şekilde hangi noktanın bulunduğu açı geniş açıdır?

C

B

A

8

Aşağıdaki şekillerden hangisinde dik açı vardır?

9

Aşağıda verilen sayılardan hangisinde açı oluşmaz?

4

7

6

10