Aşağıdakilerden hangisinin hiç açısı yoktur?

1

Yukarıdaki şekilde numaralandırılmış açılardan hangisi geniş açıya örnektir?

1

2

3

2

Yukarıdaki harf üzerindeki numaralı açının türü nedir?

dar açı

geniş açı

doğru açı

3

Aşağıdaki harflerden hangisinde numaralandırılmış açı dar açı değildir?

4

Yukarıdaki saatin kolları arasında oluşan açı için hangisi doğrudur?

Dik açıdır.

Dar açıdan küçüktür.

Geniş açıdır.

5

Aşağıdaki harflerden hangisinde açı yoktur?

Z

Y

S

6

Aşağıdaki şekillerden hangisinin tüm açıları diktir?

7

Yukarıdaki şekilde hangi noktanın bulunduğu açı geniş açıdır?

A

B

C

8

Aşağıdaki şekillerden hangisinde dik açı vardır?

9

Aşağıda verilen sayılardan hangisinde açı oluşmaz?

4

7

6

10