Aşağıda verilenlerden hangisi cümle değildir?

Ödev yapmayı seviyorum.

Ödevimi akşam yaptım.

ödev

1

Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

Eyvah,cüzdanım kayıp

Hafta sonu arkadaşlarım bize geliyor

Bahçede birlikte yürüyelim mi

2

Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

Yarışmanın sonunu bekle

 

Yarışmayı kim kazandı

Yarışmacıları bekliyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir?

Yarın bize gelecek misin

Tahtayı birlikte temizleyelim mi

Düzenli çalışma başarıyı getirir

4

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı cümle değildir?

Seçkin,gelemeyecek düğüne.

Kitap okuyarak kendisini geliştirmiş.

Top oynarken ayağı burkuldu.

5

yemeği     yağ    ekmeğime      seviyorum     ben    sürüp 

Yukarıda karışık olarak verilen kelimeler, hangi seçenekte kurallı bir cümle olarak verilmiştir?

Ben yağ sürüp ekmeğime seviyorum yemeği.

Ben ekmeğime yağ sürüp yemeği seviyorum.

Ben sürüp yemeği seviyorum ekmeğime yağ.

6

Temizlik yaparken anneme ..............................

Yukarıdaki cümleyi hangi seçenekte verilen kelimelerle tamamlayamayız?

yardım ettim.

şarkı söyledim.

koyun otlattım.

7

Resim yapmak için Ali'nin yanına  ..............

Yukarıdaki cümleyi hangi kelime tamamlamaz?

geldim

top

geleceğim

8

yaparım      gelince      okuldan      ödevlerimi 

Kurallı bir cümle yaptığımızda doğru sıralama nasıl olur?

                                

                                   

                                  

9

çok   hediyeyi   aldığı     babamın      sevindim   görünce

Yukarıdaki kelimelerden kurallı bir cümle yaptığımızda  baştan üçüncü kelime hangisi olur?

hediyeyi

görünce

sevindim

10