43 doğal sayısındaki 4'ün basamak değeri...........dır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

30

40

50

1

38 sayısındaki rakamlar yer değiştirildiğinde yeni sayıdaki 8'in basamak değeri kaç olur?

30

80

83

2

213 doğal sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

5

6

7

3

.    .    .    .    .       

9  ?  11  ?    13

Yukarıda ? nin yerine gelen sayıların toplamındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

 

 

3

4

5

4

98 sayısındaki 8'in basamak değeri 80'dir.

Doğru

Yanlış

5

203 sayısındaki 2' nin basamak değeri 200'dür.

Doğru

Yanlış

6

İki rakamla yazılan doğal sayılara, iki basamaklı doğal sayılar denir.

Doğru

Yanlış

7

2  4  6  8   10  ..

Yukarıdaki doğal sayılar ardışık çift doğal sayılardır.

Doğru

Yanlış

8

8 ile 13 sayılarını en yakın onluğa yuvarladığımızda  toplamları 20 eder.

Doğru

Yanlış

9

Bir düzineden 3 eksiği ,bir basamaklı doğal sayıların en büyüğüne eşittir.

Doğru

Yanlış

10