Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri vücudumuzun bölümlerindendir?

1-Baş

2-Gövde

3-Kollar ve bacaklar

1-2

2-3

1-2-3

1

Canlıların temel ihtiyaçlarından olan barınma aşağıdakilerden hangisi ile giderilir?

Giysi

Yiyecek

Yuva

2

Yukarıdakilerden hangisi iletişim aracı değildir?

1

2

3

3

Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

Deprem

Sel

Trafik kazası

4

Yukarıdakilerden hangisi insan sağlığını tehdit etmez?

1

2

3

5

Günü üçe bölerek zamanını planlayan bir öğrenci hangi zaman diliminde yanlış bir planlama yapmıştır?

AKŞAM

ÖĞLEDEN SONRA

SABAH

6

Yukarıdaki iş makinesini kullanan kişinin mesleği nedir?

Kuaför

Terzi

Çiftçi

7

Aşağıdakilerden hangisi okul arkadaşlarımız arasındaki farklılıklarımızdandır?

Aile yapımız

Yaşımız

Okul kıyafetlerimiz

8

Söylenen yalanların er–geç ortaya çıkabileceğini ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Doğru söz yerde kalmaz.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

9

Yukarıdakilerden hangileri evimizde kullandığımız teknolojik ürünlerden değildir?

4 – 6

2 – 3

1 – 5

10